בחירת רישיון
התחברות

היכן יותקנו לוחיות שעליהן פרטי בעל המונית והנהג?

בתוך המונית על המשקופים.