בחירת רישיון
התחברות

האם מותר להוביל מכולה ברכב שאינו מצויד בהתקן סגר סובב?

לא, התקן זה נועל את המכולה כדי שלא תזוז ממקומה.