מאגר שאלות תאוריה

האם מותר להוביל מכולה ברכב שאינו מצויד בהתקן סגר סובב?

  • כן, אבל רק בהיתר מאת רשות הרישוי.
  • כן, מותר להוביל מכולה בכל רכב המצויד בכבלים המאפשרים הצמדת המכולה לרכב בבטחה.
  • כן, מותר להוביל מכולה בכל רכב המצויד בדופן קדמית גבוהה.
  • לא. אסור להוביל מכולה ברכב שאינו מצויד בהתקני סגר סובב.

הסבר: לא, התקן זה נועל את המכולה כדי שלא תזוז ממקומה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה