בחירת רישיון
התחברות

האם רשאית הרשות להתלות את רישיון ההסעה של מונית?

רשות הרישוי רשאית להתלות(לקחת) כל רשיון נהיגה אם הנהג לא מציית להוראותיה