מאגר שאלות תאוריה

האם רשאית הרשות להתלות את רישיון ההסעה של מונית?

  • כן. הרשות רשאית לעשות כך, אך על פי צו של בית המשפט בלבד.
  • לא, רק בית משפט רשאי להתלות את רישיון המונית.
  • כן, היא רשאית, אם בעל הרישיון לא התייצב במקום ובזמן שבהם זימנה אותו הרשות.
  • לא. הרשות אינה רשאית להתלות כל רישיון.

הסבר: רשות הרישוי רשאית להתלות(לקחת) כל רשיון נהיגה אם הנהג לא מציית להוראותיה

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה