מאגר שאלות תאוריה

אתה נוהג ברכב המתקרב מאחור לרוכב האופניים שבתמונה. מהי הסכנה הנשקפת מרוכב האופניים?

  • רוכב האופניים עלול לרדת אל הכביש או למעוד וליפול אל הכביש.
  • רוכב האופניים הוא אדם בוגר ולא נשקפת כל סכנה ממנו.
  • רוכב האופניים משתמש במדרכה ולכן האופניים אינם מהווים כל סכנה.
  • אין סכנה. חלוף במהירות על פני רוכב האופניים.

הסבר: לרוכב האופניים אין אפשרותלדעת ולראות את הנעשה מאחוריו לכן עלינו לצפות את תנועותיו.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה