בחירת רישיון
התחברות

אתה נוהג ברכב המתקרב מאחור לרוכב האופניים שבתמונה. מהי הסכנה הנשקפת מרוכב האופניים?

לרוכב האופניים אין אפשרותלדעת ולראות את הנעשה מאחוריו לכן עלינו לצפות את תנועותיו.

practiceimage