בחירת רישיון
התחברות

העלאה של תלמידים לאוטובוס המיועד להסעת תלמידים והורדתם ממנו ייעשו:

כדי שלנהג תיהיה אפשרות ראייה וביקורת.