מאגר שאלות תאוריה

העלאה של תלמידים לאוטובוס המיועד להסעת תלמידים והורדתם ממנו ייעשו:

  • מן הדלת הקדמית הימנית בלבד.
  • העלאה – בדלת הקדמית. הורדה – בדלת האחורית.
  • מן הדלת הקדמית ומן הדלת האחורית.
  • מן הדלת האחורית בלבד.

הסבר: כדי שלנהג תיהיה אפשרות ראייה וביקורת.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה