בחירת רישיון
התחברות

מה על נהג רכב לעשות תמיד כאשר רכב אחר נצמד אליו מאחור?

להימנע מעצירה פתאומית ע"י שמירת מרחק לפנים.