מאגר שאלות תאוריה

מה על נהג רכב לעשות תמיד כאשר רכב אחר נצמד אליו מאחור?

  • ללחוץ לחיצה פתאומית ורצופה על דוושת הבלם.
  • להאיץ מיד, לברוח קדימה ולהגדיל את המרחק מאחור.
  • לוודא שהמרחק שהוא שומר לפנים יאפשר בלימה מתונה, למניעת סכנת התנגשות מאחור.
  • אין מה לעשות. הנהג שמאחור תמיד אשם אם תיגרם תאונה.

הסבר: להימנע מעצירה פתאומית ע"י שמירת מרחק לפנים.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה