מאגר שאלות תאוריה

נהג יורד במורד ארוך בדרך שאינה עירונית:

  • עליו לשלב הילוך גבוה כדי לסיים את הירידה בזמן קצר.
  • עליו לשלב הילוך נמוך לפי שיפוע הדרך.
  • עליו לבלום כל כמה שניות כדי שלא לנסוע מהר מדי.
  • עליו לנסוע בהילוך סרק (ניוטרל).

הסבר: הילוך גורם למנוע לנסוע במהירות נמוכה ומונע ממנו להתדרדר בירידה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה