בחירת רישיון
התחברות

נהג יורד במורד ארוך בדרך שאינה עירונית:

הילוך גורם למנוע לנסוע במהירות נמוכה ומונע ממנו להתדרדר בירידה.