מאגר שאלות תאוריה

לפי התקנה על שעות הנהיגה, האם טיפול במטען נחשב "נהיגה"?

  • לא. נהיגה היא אך ורק נהיגה בפועל ולא כל פעולה אחרת הקשורה ברכב.
  • לא. כל הפעולות הקשורות ברכב, למעט ההפסקות וההמתנות, אינן נחשבות לנהיגה.
  • כן. טיפול במטען, בסידורו, בטעינתו ובפריקתו נחשב לשעות נהיגה על פי החוק.
  • כן – אבל לא יותר משעה ביום.

הסבר: כל עיסוק ברכב גם אם זה לא נהיגה עצמה נחשב לשעות נהיגה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה