בחירת רישיון
התחברות

לפי התקנה על שעות הנהיגה, האם טיפול במטען נחשב "נהיגה"?

כל עיסוק ברכב גם אם זה לא נהיגה עצמה נחשב לשעות נהיגה.