בחירת רישיון
התחברות

כמה זמן חייב נהג להציג שלט "נהג חדש" בעת הנהיגה?

נהג הוא נהג חדש למשך שנתיים מיום קבלת הרשיון.