בחירת רישיון
התחברות

לאחר נסיעה בשלולית מים עמוקה, על הנהג:

המים משבשים את יכולת בלימת הרכב לכן יש צורך להאט עד שכושר העצירה חוזר לקדמותו.