מאגר שאלות תאוריה

לאחר נסיעה בשלולית מים עמוקה, על הנהג:

  • לנסוע במהירות לצורך ייבוש הבלמים.
  • לא לעשות דבר. אין קשר בין מים לבין מערכת הבלמים.
  • לגרור את הרכב למוסך הקרוב.
  • לנסוע באטיות עד לייבוש הבלמים וחזרתם לתפקוד הרגיל.

הסבר: המים משבשים את יכולת בלימת הרכב לכן יש צורך להאט עד שכושר העצירה חוזר לקדמותו.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה