מאגר שאלות תאוריה

מה משמעות התמרור?

  • קצה תחום תחנת מוניות.
  • התחלת תחום תחנת מוניות.
  • תחנת מוניות. הכניסה לרחוב שבו מוצב התמרור אסורה.
  • תחנת מוניות. עצירה וחנייה של כלי רכב אחר אסורה.

הסבר: תמרור המבטל תמרור המורא על תחנת מוניות.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה