בחירת רישיון
התחברות

מהי חובתו של בעל רכב או מי שהשליטה על הרכב בידיו?

בעל הרכב או האדם שהשליטה על הרכב בידיו ואסור לו להרשות למי שאין לו רשיון נהיגה לנהוג ברכב.