מאגר שאלות תאוריה

מהי חובתו של בעל רכב או מי שהשליטה על הרכב בידיו?

  • לוודא כי ברכב נמצאים צילומים של רישיון נהיגה וצילום תעודת הביטוח.
  • להרשות לנהוג ברכבו לכל אדם שיבקש זאת ממנו.
  • לא להרשות לאדם שאין ברשותו רישיון נהיגה תקף לאותו סוג רכב, לנהוג בו.
  • לרשום את הנוהג ברכבו ביומן הנסיעות של הרכב.

הסבר: בעל הרכב או האדם שהשליטה על הרכב בידיו ואסור לו להרשות למי שאין לו רשיון נהיגה לנהוג ברכב.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה