מאגר שאלות תאוריה

מהי הסכנה העיקרית בעת נסיעה לאחור?

  • הימצאות עוברי דרך בתחום "השטחים המתים" ופגיעה בהם.
  • פגיעה במערכת ההיגוי, עקב פעולת הגה הפוכה להיגוי רגיל בנסיעה לפנים.
  • פגיעה בצמיגי הרכב בעת התקרבות למדרכה או לעצמים חדים.
  • חוסר שליטה על קצב נסיעה אטי ואחיד, עקב מגבלת ההילוכים.

הסבר: השטח המת שמאחורי הרכב גדול ולכן יש סכנת הימצאות אנשים בשטח הזה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה