בחירת רישיון
התחברות

מהי הסכנה העיקרית בעת נסיעה לאחור?

השטח המת שמאחורי הרכב גדול ולכן יש סכנת הימצאות אנשים בשטח הזה.