מאגר שאלות תאוריה

מה משמעות התמרור?

  • הפנייה ימינה היא לכביש חד-סטרי.
  • הפנייה ימינה מותרת לרכב אטי בלבד.
  • ההודעה שמעל לתמרור או מתחתיו מיועדת לפונה בכיוון החץ בלבד.
  • הפנייה ימינה אסורה.

הסבר: התמרור מלווה בהודעה ומיועד לפונים שמאלה בלבד.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה