מאגר שאלות תאוריה

מהי חובתו של נוהג ברכב שמשקלו הכולל יותר מ-3,500 ק"ג בעת העמדת רכב ב"זמן תאורה" בדרך שאינה עירונית?

  • להפעיל את ארבעת מחווני הכיוון ולהדליק את אורות הרוחב.
  • להפעיל את ארבעת מחווני הכיוון ולהציב פנס נייד.
  • להציב משולש אזהרה תמיד וגם להציב פנס נייד או להפעיל את ארבעת מחווני הכיוון (אורות המצוקה).
  • להציב משולש אזהרה ולהפעיל מחוון כיוון ימני.

הסבר: לפי דרישת רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה