בחירת רישיון
התחברות

באילו תנאים מותר לפנות פניית פרסה?

פנית פרסה היא םניה מסוכנת ויש לפנות לפי הכללים בלבד.