מאגר שאלות תאוריה

באילו תנאים מותר לפנות פניית פרסה?

  • פניית פרסה מותרת רק בכביש בעל שלושה נתיבים לפחות.
  • מותר בכל מקום אבל אסור לתמרן בכביש לצורך ביצוע הפנייה.
  • כאשר יש נתיב לפניה שמאלה אין הפרעה לתנועה או אין סיכון לעוברי דרך ואין תמרור האוסר פניית פרסה.
  • הפנייה מותרת בצומת בלבד.

הסבר: פנית פרסה היא םניה מסוכנת ויש לפנות לפי הכללים בלבד.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה