מאגר שאלות תאוריה

אסור לעקוף לפני מעבר חצייה:

  • רק בדרך שאינה עירונית.
  • רק כשיש תמרור "מעבר חצייה לפניך".
  • רק בכביש עירוני דו-סטרי.
  • בכל מקרה.

הסבר: אסור באיסור מוחלט.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה