בחירת רישיון
התחברות

לחץ אוויר נמוך מדי בצמיגים יגרום:

צמיג צריך להיות עם לחץ אויר לפי הוראות היצרן אחרת יגרם נזק לצמיג והרכב לא יהיה יציב