מאגר שאלות תאוריה

לחץ אוויר נמוך מדי בצמיגים יגרום:

  • לבלאי מוגבר של תיבת ההילוכים.
  • לבלאי מהיר של גלגל ההגה.
  • לבלאי מואץ של הצמיגים ולפגיעה ביציבות הרכב.
  • רק לרעש נסיעה מוגבר במהירויות גבוהות.

הסבר: צמיג צריך להיות עם לחץ אויר לפי הוראות היצרן אחרת יגרם נזק לצמיג והרכב לא יהיה יציב

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה