מאגר שאלות תאוריה

כיצד יסומן אוטובוס שיש הכרח להעמידו בלילה בדרך שאינה עירונית?

  • במשולש אזהרה שייראה לבאים מאחוריו ממרחק של 100 מטרים לפחות וכן בהפעלת אורות המצוקה של האוטובוס.
  • אין חובת סימון, אך עליו להיגרר מיד מן המקום.
  • הוא יסומן כמו כל רכב אחר.
  • במשולש אזהרה שייראה לבאים מאחוריו ממרחק 50 מטרים וכן באור צהוב מהבהב שייראה ממרחק 100 מטרים.

הסבר: הסימנים המצוינים נראים למרחוק כך שלמשתמשי הדרך זמן להערכות.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה