בחירת רישיון
התחברות

כיצד יסומן אוטובוס שיש הכרח להעמידו בלילה בדרך שאינה עירונית?

הסימנים המצוינים נראים למרחוק כך שלמשתמשי הדרך זמן להערכות.