בחירת רישיון
התחברות

מתי חלה על הנהג חובת איתות?

בכל סטיה מנתיב הנסיעה על הנהג להתריע ע"י איתות.