בחירת רישיון
התחברות

מידת הצמיגים הנכונה ברכב היא:

לפי קביעת יצרן הרכב אשר בחישובו נעשה גם חישוב גודל הצמיג.