בחירת רישיון
התחברות

מהי ההשפעה של שמירת רווח על שדה הראייה של הנהג?

ככל שנהיה רחוק יותר מהרכב שלפנינו שדה הראיה יהיה גדול יותר