מאגר שאלות תאוריה

כיצד תנהג על פי התמרור?

  • תן זכות קדימה לתנועה מהכיוון הנגדי.
  • האט והיה נכון לבלימה או לסטיה בגלל הולכי רגל הנמצאים בסביבה.
  • צפור ממושכות לפני התמרור.
  • הגבר את מהירות הנסיעה ועבור במהירות את המקום.

הסבר: תמרור אזהרה שמצביע עלל סכנת הימצאות הולכי רגל יש צורך להאט

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה