בחירת רישיון
התחברות

האם הנסיעה בנתיב שסומן כנתיב לתחבורה ציבורית מותרת למונית עם נוסעים?

מונית היא רכב ציבורי

practiceimage