בחירת רישיון
התחברות

דרגת הרישיון הדרושה לנהיגת אופנוע שהספק מנועו יותר מ-33 כ"ס (25 KW ) היא:

לפי קביעת רשות הרישוי.