מאגר שאלות תאוריה

רכב שניתנה עליו הודעת אי שימוש ברכב (הורדה מהכביש):

  • נאסר עליו לנוע ללא אישור חברת הביטוח.
  • רשאי לנוע ללא הגבלה אם אין בו סכנת בטיחות לתנועה.
  • נאסר עליו לנוע בדרך, אלא אם כן אושרה תנועתו בטופס ההורדה.
  • רשאי לנוע עד שבוע ימים מיום שהורד מהכביש.

הסבר: אסור לו לנוע בדרך.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה