בחירת רישיון
התחברות

רכב שניתנה עליו הודעת אי שימוש ברכב (הורדה מהכביש):

אסור לו לנוע בדרך.