בחירת רישיון
התחברות

הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?

רחוב א הוא דו סטרי לכן נפנה שמאלה ממרכז הכביש(נתיב 2 ) ,רחוב ג גם הוא דו סטרי לכן נפנה בקשת רחבה לימין.

practiceimage