מאגר שאלות תאוריה

באילו מקרים חלה חובת האטה?

  • בפוגשך או בעוקפך בעלי חיים.
  • אין חובה להאט. יש חובה לנהוג בזהירות.
  • יש חובת האטה בדרך עירונית בלבד.
  • יש חובת האטה רק כשיש תנועה רבה בכביש.

הסבר:

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה