בחירת רישיון
התחברות

הרמזור בכיוון נסיעתך ירוק. מה עליך לעשות בהתקרבך אליו?

ולהיות מוכן להחלפת הרמזור (לא כל הרמזורים מהבהבים)

practiceimage