מאגר שאלות תאוריה

אם על הכביש סומנו קו הפרדה רצוף ולשמאלו קו קטעים:

  • הדבר לא ייתכן: קו קטעים יכול להופיע רק מצדו הימני של קו הפרדה רצוף.
  • אסור לחצות את הקווים.
  • קו רצוף שלשמאלו קו קטעים הוא שטח הפרדה.
  • מותר לעבור את הקו הרצוף לצורך עקיפה בלבד.

הסבר: אסור לעבור קו רציף, קו הקטעים מיועד לנהג שבא ממול.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה