בחירת רישיון
התחברות

אם על הכביש סומנו קו הפרדה רצוף ולשמאלו קו קטעים:

אסור לעבור קו רציף, קו הקטעים מיועד לנהג שבא ממול.