בחירת רישיון
התחברות

האם רשאי נהג רכב (שאינו קלנועית) לנסוע על המדרכה לאורכה?

רק לרכב שרות לשם ניקוי מדרכה.