מאגר שאלות תאוריה

האם רשאי נהג רכב (שאינו קלנועית) לנסוע על המדרכה לאורכה?

  • רשאי, רק אם הוא נוהג באופנוע.
  • רשאי, בתנאי שהוא עוסק בניקוי המדרכה בעת נסיעתו.
  • רשאי, רק אם הוא נוהג ברכב לא מנועי.
  • רשאי, רק אם הוא נוהג ברכב עם גרור.

הסבר: רק לרכב שרות לשם ניקוי מדרכה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה