מאגר שאלות תאוריה

לפני מעבר חצייה אסור לעקוף:

  • רק אם הוצב תמרור "מעבר חצייה לפניך".
  • רק אם יש תמרור כחול "מקום מעבר חצייה להולכי רגל".
  • רק בכביש עירוני דו-נתיבי. בכל היתר מותר לעקוף.
  • בכל זמן ובכל דרך.

הסבר: אין לעקוף במעבר חצייה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה