מאגר שאלות תאוריה

לפי התמונה שלפניך, ממה נגרם שיבוש בשדה הראייה?

  • השיבוש המופיע בתמונה הוא בלתי נמנע ולא חשוב ממה נגרם.
  • הערפל הוא הגורם לשיבוש בשדה הראייה.
  • שיבוש בשדה הראייה נגרם רק מסינוור של רכב אחר הנוסע ממול.
  • השיבוש נגרם בגלל רווח קטן מדי בין שני כלי הרכב.

הסבר: ערפל גורם לשדה ומרחק הראייה לקטון.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה