בחירת רישיון
התחברות

לפי התמונה שלפניך, ממה נגרם שיבוש בשדה הראייה?

ערפל גורם לשדה ומרחק הראייה לקטון.

practiceimage