מאגר שאלות תאוריה

החובה להפעיל מאט מהירות בירידה חלה בתנאים האלה:

  • כשמוצב בדרך תמרור אזהרה מפני החלקה.
  • כשהרכב מצויד במאט מהירות ובדרך הוצב תמרור המזהיר מפני ירידה מסוכנת.
  • כששיעור השיפוע של הירידה גדול משישה אחוזים ואורך הירידה יותר מקילומטר.
  • ברכב שבו מותקן מאט מהירות חלה חובה להפעילו בכל נסיעה, גם במישור.

הסבר: כשברכב יש מאט מהירות ויש תמרור של ירידה תלולה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה