בחירת רישיון
התחברות

החובה להפעיל מאט מהירות בירידה חלה בתנאים האלה:

כשברכב יש מאט מהירות ויש תמרור של ירידה תלולה.