בחירת רישיון
התחברות

מהו הגובה המרבי המותר של רכב שמשקלו הכולל המותר 15,000 ק"ג או פחות מזה, יחד עם המטען שעליו?

לפי קביעת רשות הרישוי.