מאגר שאלות תאוריה

האם מותר להחנות אוטובוס המיועד להסיע 16 נוסעים או פחות במקום חנייה של רכב מסוג אחר?

  • אסור.
  • מותר, אבל רק באמצעות כרטיס חנייה מיוחד לרכב ציבורי.
  • מותר, אם לא הוצב תמרור המורה אחרת.
  • מותר, אך רק בתחנה המרכזית המפעילה את קו השירות.

הסבר: מותר לפי קביעת רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה