בחירת רישיון
התחברות

האם מותר להחנות אוטובוס המיועד להסיע 16 נוסעים או פחות במקום חנייה של רכב מסוג אחר?

מותר לפי קביעת רשות הרישוי.