בחירת רישיון
התחברות

היכן יש להחזיק את האפוד הזוהר ברכב?

במקום בתוך הרכב ותא הנהג הוא המקום הטוב ביותר.