בחירת רישיון
התחברות

אסור להסיע נוסע נוסף באופנוע, אלא:

חבישת קסדות מגן הן חובה.