בחירת רישיון
התחברות

צמיגים המורכבים על אותו סרן ברכב חייבים להיות:

הצמיגים צריכים להיות תואמים על מנת שהרכב לא ימשך לכיוון מסוים.