בחירת רישיון
התחברות

מה אורכו המרבי המותר של רכב משא בעל שלושה סרנים?

לפי הוראת רשות הרישוי.