מאגר שאלות תאוריה

כיצד יש לנהוג על פי התמרור?

  • להאט ולשלב הילוך נמוך. להימנע משימוש ממושך בבלמים.
  • להגביר מהירות ולשלב הילוך גבוה.
  • להשתמש בבלמים בלבד.
  • להגביר מהירות בעלייה על ידי שילוב הילוך גבוה.

הסבר: הילוך נמוך יגרום לכך שהרכב לא יצבור מהירות בירידה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה