מאגר שאלות תאוריה

האם מותר לנהוג בדרך עירונית ברכב מנועי כשבפנסי החזית דולק "אור גבוה"?

  • אסור.
  • מותר, רק ביום.
  • אסור, אלא אם כן הדרך אינה מוארת כראוי ולא תהיה סכנת סינוור.
  • מותר.

הסבר: אסור. רק במידת הצורך וכשאין סכנת סינוור.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה