בחירת רישיון
התחברות

האם מותר לנהוג בדרך עירונית ברכב מנועי כשבפנסי החזית דולק "אור גבוה"?

אסור. רק במידת הצורך וכשאין סכנת סינוור.