מאגר שאלות תאוריה

כיצד יפעל נהג אם זמן מילוי המכלים של מערכת הבלימה באוויר מתארך?

  • יקטין את מהירות סיבובי המנוע, ובכך ייעל את עבודת המדחס.
  • ימתין ככל הנדרש עד למילוי המכלים ויתעלם מן הבעיה.
  • יפנה למוסך מורשה לתיקון התקלה אחרי שהמיכלים התמלאו, בנסיעה אטית וזהירה.
  • יבדוק את מסנן הדלק במערכת וינקה אותו, אם צריך.

הסבר: אם מיכלי האויר לא תקינים על הנהג לדאוג לתקינותם.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה