בחירת רישיון
התחברות

כיצד יפעל נהג אם זמן מילוי המכלים של מערכת הבלימה באוויר מתארך?

אם מיכלי האויר לא תקינים על הנהג לדאוג לתקינותם.