בחירת רישיון
התחברות

האם בכל ירידה תלולה חלה חובה לנסוע בהילוך נמוך מתאים?

כן.ההילוך הנמוך מונע מהמנוע להסתובב מהר יותר.