מאגר שאלות תאוריה

אם בזמן נסיעה בלילה התקלקל אור החזית הנמוך באופנוע:

  • מותר להמשיך בנסיעה ללא אורות נמוכים – לא יותר משבוע ימים.
  • החוק אוסר להמשיך בנסיעה.
  • מותר להמשיך בנסיעה, אבל רק בעקבות רכב שאורותיו תקינים.
  • מותר להמשיך בנסיעה במהירות אטית (חצי מהמהירות המרבית המותרת).

הסבר: אין לנסוע בכל רכב שפנסי הנסיעה לא תקינים.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה