בחירת רישיון
התחברות

אם בזמן נסיעה בלילה התקלקל אור החזית הנמוך באופנוע:

אין לנסוע בכל רכב שפנסי הנסיעה לא תקינים.