מאגר שאלות תאוריה

פניית פרסה מותרת:

  • אך ורק בצומת שאין בו רמזור.
  • כאשר יש קו לבן רצוף.
  • מנתיב לפניה שמאלה, אלא אם כן יש תמרור האוסר זאת.
  • אך ורק בצומת שיש בו רמזור.

הסבר: פניית פרסה תתבצע מנתיב לפניה שמאלה בלבד ובתנאי שאין תמרור שאוסר זאת.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה