בחירת רישיון
התחברות

על אילו מסוגי רכב הרשומים למטה נאסר לחצות מסילת ברזל?

לפי הוראת רשות הרישוי.