מאגר שאלות תאוריה

על אילו מסוגי רכב הרשומים למטה נאסר לחצות מסילת ברזל?

  • למונית המסיעה ילדים בנסיעת סיור מיוחדת, אם הדרך לפני המסילה אינה סלולה לאורך 20 מטרים לפחות באספלט או בבטון.
  • על רכב אטי שמהירותו המרבית אינה עולה על 40 קמ"ש.
  • על רכב מסחרי המוביל או המיועד להוביל חומרים מסוכנים ועל רכב שאורכו 18 מטרים או יותר.
  • על רכב המסיע (או המיועד להסיע) 11 נוסעים או יותר, כולל הנהג, אם הדרך לפני המסילה המובילה למפגש אינה סלולה לאורך 20 מטרים באספלט או בבטון.

הסבר: לפי הוראת רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה