בחירת רישיון
התחברות

מהו סדר הפעולות שעל הנוהג ברכב לעשות לפני האטה?

לבדוק מאחור אם אין רכב שנצמד ועשי להיכנס בנו, להרפות מדוושת הגז ולהאט עד לעצירה.