מאגר שאלות תאוריה

מהו סדר הפעולות שעל הנוהג ברכב לעשות לפני האטה?

  • להפנות את הראש לאחור, ללחוץ על דוושת הבלם להאטה ולהעיף מבט במראות לסיום.
  • ללחוץ בחזקה על דוושת הבלם, כדי ליידע את הנהג מאחור על התחלת האטה.
  • להסתכל במראות, להרפות מדוושת הדלק ולהשתמש בבלמים או בהילוכים.
  • לסמן לנהג מאחור בעזרת היד, להסתכל במראות כדי לראות את תגובתו ולהאט.

הסבר: לבדוק מאחור אם אין רכב שנצמד ועשי להיכנס בנו, להרפות מדוושת הגז ולהאט עד לעצירה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה