מאגר שאלות תאוריה

מהו סדר הפעולות לעצירה או לחנייה?

  • לבדוק אם מותר, לבצע בדיקה היקפית ולהאט בזהירות.
  • אין חשיבות לסדר הפעולות לפני החנייה.
  • האטה, סטייה, עצירה ואיתות.
  • הסדר לא משנה – חשובה הזהירות.

הסבר: לנקות באמצעי זהירות כמצויין.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה