בחירת רישיון
התחברות

מהו סדר הפעולות לעצירה או לחנייה?

לנקות באמצעי זהירות כמצויין.