בחירת רישיון
התחברות

בהתאם לתמרור המוצב בתחנת האוטובוס, החנייה בתחנת אוטובוס בשבתות ובחגים מותרת:

לרכב פרטי בהתאם לתמרור.